Regulamin
Serwisu

Serwis dający możliwość zakupu i wyboru firm posiadających w sprzedaży karty upominkowe z całej Polski oraz z innych krajów, oraz zakupu kart podarunkowych poprzez system giffti.com w postaci e-giftcard. Prowadzony jest przez firmę NetCard Ltd zarejestrowaną pod numerem 09455841 z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 25CobbWay, ME159XF, Maidstone.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu giffti.com

ZASADY OGÓLNE

Regulamin ten przedstawia zasady korzystania z serwisu giffti.com przez Użytkowników.
Netcard zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich elementów zamieszczonych na portalu internetowym giffti.com
Wszelkie materiały przekazywane przez portal giffti.com w celach handlowych i nie tylko, są jej własnością i podlegają ochronie prawnej.
Giffti.com zastrzega sobie prawo do zamieszczania adresów www i odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do stron internetowych partnerów handlowych.
Jednak gdy zaistnieje taka sytuacja portal giffti.com zastrzega sobie również prawo do usunięcia bądź edycji takowego adresu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
Giffti nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach firm z którymi portal współpracuje. Wszelakie zaistniałe nieporozumienia i spory będą rozwiązywane między stronami bez udziału giffti.com . Użytkownik ma prawo do przesyłania za pomocą formularza kontaktowego wszelkiego rodzaju zapytań, informacji o brakach w serwisie lub błędnych danych opublikowanych w portalu. W ciągu 24h roboczych od zgłoszenia, pracownik giffti.com skontaktuje się z osobą zgłaszającą.

OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Giffti.com nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez firmy. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru przez firmę czy odmowy zrealizowania usług.
W odpowiedzialności giffti.com nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami na które giffti.com nie ma wpływu.
Giffti.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające konta e-mail czy numery telefonu firm. Zabronione są jakiekolwiek działania utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie portalu.
Zabrania się również działań na szkodę portalu giffti.com w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek firmy .W tym przypadku portal giffti.com zastrzega sobie prawo do wszczęcia działań w celu naprawienia szkody.
Zabrania się wykorzystywania całości lub jakiejkolwiek części bazy danych umieszczonej na portalu giffti.com
Za naruszenie postanowień przedstawionego Regulaminu uważa się działania zmierzające do jego obejścia. W czego efekcie mogą zostać wszczęte działania, w celu zadość uczynienia na rzecz giffti.com

USLUGI

Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
Informacje o firmach posiadających w sprzedaży karty podarunkowe / upominkowe.
Umożliwienie zamieszczania opinii na portalach społecznościowych prowadzonych przez portal giffti.com
Udostępnianie formularza umożliwiającego kontakt Użytkownika z portalem,
Udostępnienie systemu oferującego zakup e-kart upominkowych. ( Regulamin zakupu e-kart )
Portal giffti.com na stronie internetowej Serwisu prezentuje informację o aktualnie sprzedawanych u podmiotów współpracujących – kart podarunkowych , e-kartach oraz umożliwia zakup e-karty wśród współpracująch partnerów.
Użytkownik ma możliwość otrzymywania od portalu informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin stanowi nieodzowną część umowy między Użytkownikiem portalu a giffti.com, którą stanowi korzystanie z portalu Użytkownika.
Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie zmianie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
Spory zaistniałe między giffti.com a Użytkownikami będą wyjaśniane polubownie, a jedynie w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami zainteresowanymi sprawa będzie rozstrzygana drogą sądową.
Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem będą chronione prawami Kodeksu Cywilnego, ustawami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawami o ochronie danych osobowych i ustawami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi wiążącymi przepisami.
Użytkownik korzystając z portalu giffti.com deklaruje się, że przyswoił sobie i akceptuje przedstawiony Regulamin.