Regulamin
Serwisu

Warunki korzystania z serwisu zakupu kart GifftCard poprzez stronę giffti.com.

ZASADY OGÓLNE

1. Korzystając ze strony i aplikacji mobilnej będącej własnością lub zarządzanej przez NetCard Ltd, obejmującej dostęp, przeglądanie lub rejestrację, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejsze warunki użytkowania oraz że jesteś prawnie upoważniony do wyrażenia zgody na przestrzeganie tych warunków i Polityki Prywatności NetCard Ltd bez względu na urządzenie lub platformę, z której uzyskasz dostęp do witryny, czy jako gość czy zarejestrowany użytkownik. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie powinieneś korzystać z dostępu do strony giffti.com.
2. Możemy modyfikować Warunki (w tym naszą Politykę Prywatności) w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, publikując zmienione Warunki na Stronie lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie Witryny pod kątem zmian w tekście Warunki korzystania i Polityka Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi Warunkami, nie powinieneś używać dostępu do Witryny w tym dniu lub po dacie przeprowadzonych zmian.
3. Jesteś odpowiedzialny za dostęp do sprzętu i usług niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej. Nie gwarantujemy, że Witryna będzie dostępna na jakimkolwiek określonym sprzęcie lub urządzeniu lub w jakimkolwiek szczególnym oprogramowaniu lub planie usług.
4. Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia i według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie, do rozwiązania prawa użytkownika do dostępu do Witryny lub dowolnej usługi powiązanej oraz do zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu do Witryny i korzystania z niej, w całości lub w część i/lub aby usunąć Twój dostęp lub/i Twoje konto i wszelkie powiązane informacje.
5. Może być konieczne utworzenie i zarejestrowanie konta w celu korzystania z określonych usług w Witrynie. Tworząc konto, zgadzasz się przestrzegać każdego z warunków NetCard Ltd.
6. Gdy zarejestrujesz się i utworzysz konto, dokonasz zakupu, wyślesz prezent w postaci karty zgadzasz się: (a) przesłać swój własny lub adresata ważny adres e-mail, (b) utworzyć nazwę i hasło, jeśli jest to wymagane; (c) że wszystkie informacje, które prześlesz będą dokładne i nie wprowadzą w błąd; (d) zachować poufność wszystkich aspektów konta, w tym nazwy użytkownika i hasła; (e) że jesteś odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie swojego konta, niezależnie od tego, czy zezwoliłeś na takie wykorzystanie; (f) zachować poufność wszystkich aspektów informacji o koncie innych Użytkowników, do których użytkownik może mieć dostęp; (g) do natychmiastowego powiadomienia nas o nieautoryzowanym użyciu Twojego konta; oraz (h) że nie będziesz korzystać z Usługi Platformy w przypadku jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub w inny sposób zabronionych.
7. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do Witryny lub powiązanych usług, zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty za przesyły i dane, które mają zastosowanie do korzystania z urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do Witryny lub powiązanych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wiele usług bezprzewodowych nie jest dostępnych we wszystkich obszarach przez cały czas i mogą mieć na nie wpływ produkty, oprogramowanie, zakres lub zmiany usług wprowadzone przez usługodawcę lub w inny sposób.

PRODUKT I USŁUGA GIFFTICARD:

1. Wirtualne karty GifftiCard - nasze strony internetowe i aplikacje mobilne umożliwiają kupowanie i wysyłanie naszej karty doładowującej („GifftiCard”) dla siebie, lub kogoś innego. Karta GifftiCard może być załadowana w zmiennych kwotach i walucie z określonymi przyrostami, ale nie więcej niż 100 £ / 100 € / 500 PLN za kartę i jest ważna tylko w przypadku zakupu przez Ciebie (lub dla odbiorcy karty GifftiCard). Karty GifftiCard NIE mogą być realizowane w innych miejsach jak tylko na platformie rewards.giffti.com. Karty GifftiCard nie posiadają dodatkowych opłat i ich ważność wygasa po trzech latach od dostarczenia, po tej dacie (kupujący lub odbiorca karty GifftiCard) jeśli nie wykorzysta środków dostępnych z karty GifftiCard, środki wygasną. Karty GifftiCard nie są wymienialne na gotówkę, nie są objęte zwrotami ani nie podlegają wymianie.
2. Karty GifttiCard są wydawane przez NetCard Ltd, i mogą być dostarczane do kupującego/Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms lub za pośrednictwem naszej aplikacji internetowej lub mobilnej. Wszystkie aspekty dotyczące używania bądź reklamacji Kart Podarunkowych od sprzedawców detalicznych podlegają odpowiednim zasadom i warunkom danego Sprzedawcy. Aby kupić kartę GifftiCard, użytkownik musi wybrać odbiorcę, kwotę zakupu, opcjonalnie może ją spersonalizować a następnie dokończyć proces zakupu poprzez płatność - kartą kredytową lub dostępną alternatywną metodą płatności.
3. Nie należy upoważniać żadnej innej osoby lub podmiotu do używania unikalnego identyfikatora użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do Witryny i korzystanie z Usług Platformowych. Jeśli dowiesz się o jakiejkolwiek nieautoryzowanej działalności, powiadom nas o tym natychmiast.
4. Mimo że Usługa Platformy umożliwia Ci zakup Karty Podarunkowej, jedyną transakcją, którą będziesz mieć w giffti.com, jest płatność za kartę GifftiCard i opłaty dodatkowe (tylko w przypadku jeśli to będzie to wymagane ) . Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w warunkach Karty Podarunkowej Sprzedawcy; w tym wszelkie zmiany cen, które mogą wystąpić po zakupie lub wymianie na Karty Podarunkowe, ale przed wykupem odpowiedniego produktu lub usługi. Rozumiesz, że nie wydajemy Kart Podarunkowych należących do sprzedawców detalicznych za pośrednictwem Serwisu Platformowego. Nie mamy obowiązku rozstrzygania sporów między Tobą a jakimkolwiek innym Użytkownikiem lub Sprzedawcą. Użytkownicy mogą rozwiązać spór bezpośrednio ze sobą lub ze sprzedawcą. Jeśli masz lub bierzesz udział w jakimkolwiek sporze lub jego rozwiązaniu, wyraźnie zgadzasz się zabezpieczyć firmę NetCard Ltd i jej pracowników, członków, menedżerów, podmioty stowarzyszone, agentów, przedstawicieli i następców od wszelkich roszczeń osób trzecich, kosztów, strat, zobowiązań i wydatków związanych z takim sporem.
5. Składając zamówienie na giffti.com , zgadzasz się na zakup karty GifftiCard . Po dokonaniu płatności otrzymasz potwierdzenie dokonanej płatności oraz opłat dodatkowych (jeśli istnieją) . Po potwierdzeniu płatności karta GifftiCard zostanie wysłana do Ciebie lub Odbiorcy. Aby zapewnić autentyczność transakcji, a także zebrać informacje o płatności, może być wymagana autoryzacja.
6. NetCard Ltd nie jest emitentem kart podarunkowych Sprzedawców. Są one wydawane przez Emitenta, który ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia lub zobowiązania związane z Kartami Podarunkowymi, a także za wszelkie nieodebrane zobowiązania majątkowe wynikające z niewykorzystanych lub częściowo wykupionych Kart Podarunkowych. Otrzymując GifttiCard od NetCard Ltd, Odbiorca nabywa prawo do wymiany na Kartę/y Podarunkowe wydanej przez Emitenta oraz do korzystania z GifftiCard zgodnie z Warunkami niniejszej Umowy.
7. Wszelkie ryzyko utraty i zniszczenia GifftiCard przechodzi na Kupujacego/Odbiorcę w momencie transmisji elektronicznej. NetCard Ltd nie ponosi odpowiedzialności, jeśli GifftiCard zostanie zgubiona, skradziona, zniszczona lub wykorzystana bez zezwolenia. Jeśli zgubiłeś lub zniszczyłeś swoją GifftiCard, a saldo nie zostało wydane lub zmienione w stosunku do pierwotnej kwoty, skontaktuj się z nami, a my wyślemy Ci wiadomość e-mail, pod warunkiem, że potwierdzimy, że saldo jest niewykorzystane. Jeśli zamówienie na GifftiCard jest nieprawidłowe, Użytkownik lub Odbiorca musi powiadomić NetCard Ltd w ciągu 7 dni od daty otrzymania, a pod warunkiem, że saldo na GifftCard nie zostało wydane/naruszone i nie zmieniło się od pierwotnej kwoty, dołożymy wszelkich możliwych starań, aby poprawić błąd. Jeśli NetCard Ltd nie zostanie powiadomiony o błędzie w ciągu 7 dni od daty elektronicznej transmisji NetCard Ltd przyjmuje transakcje i przesyłkę karty za dokonaną prawidłowo. Niektóre GifftiCard mogą nie być wymienialne poza granicami kraju. Twoim obowiązkiem jest potwierdzenie, czy karta sprzedawcy może być przyjęta do realizacji w innym kraju. Karty podarunkowe muszą zostać zrealizowane w odpowiedniej witrynie internetowej sprzedawcy detalicznego lub w fizycznym sklepie detalicznym, z zastrzeżeniem aktualnych warunków sprzedawcy.
8. Staramy się być jak najbardziej dokładni i eliminować błędy w sprzedawanych przez nas produktach; NetCard Ltd nie gwarantuje jednak, że jakakolwiek GifftiCard i informacje o Karcie Podarunkowej (w tym opis lub informacje o cenach) są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. W przypadku błędu, w potwierdzeniu zamówienia, podczas realizacji zakupu GifftCard lub w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do skorygowania tego błędu i odpowiedniego skorygowania zamówienia (w tym naliczenia prawidłowej ceny) lub anulowania zamówienia i zwrotu dowolnej kwoty.

ZASTRZEŻENIA:

1. W odniesieniu do produktów NetCard Ltd, ryzyka lub utraty i tytułu takich produktów przechodzą na Państwa po dokonaniu zakupu odpowiedniego produktu, NetCard Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty wynikające z kradzieży, zniszczenia lub utraty produktów GifftiCard i kart podarunkowych bez Twojego pozwolenia. NetCard Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wymianę uszkodzonych lub utraconych produktów.
2. Nie można odsprzedawać kart GifftiCard osobom trzecim.

LINKI DO WITRYN ZEWNĘTRZNYCH STRON TRZECICH

1. Linki do stron internetowych udostępniane w Witrynie mogą umożliwiać łączenie się z innymi stronami i usługami, które nie są pod naszą kontrolą. Użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn i korzysta z takich usług na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeczytanie i niedostateczne zrozumienie zasad i warunków korzystania lub usług dowolnej innej odwiedzanej witryny.

OPCJA PŁATNOŚCI

1. Dokonując zakupu na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, NetCard Ltd akceptuje różne formy płatności, w tym kartą płatniczą, płatność przez link, przelewy online. O ile nie wskazano inaczej, denominowana wartość produktów GifftiCard będzie naliczana w całości w momencie zakupu. Dokonując zakupu, potwierdzasz, że jesteś upoważniony do korzystania z wyznaczonej Karty Płatniczej lub innej metody płatności i upoważniasz nas do obciążenia Twojego konta. Po dostarczeniu informacji o płatności upoważniasz nas lub podmiot przetwarzający płatności strony trzeciej do przetwarzania i przechowywania płatności i powiązane informacje. Jeśli wskazana metoda płatności nie może być sprawdzona, jest nieważna lub nie jest akceptowalna w inny sposób, możemy zawiesić lub anulować zamówienie automatycznie. Jesteś odpowiedzialny za rozwiązanie wszelkich napotkanych problemów, aby kontynuować zamówienie.

OCHRONA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZY PŁATNOŚCI KARTAMI VISA/MASTERCARD

1. Aby upewnić się, że karta kredytowa, debetowa lub obciążeniowa nie jest używana bez Twojej zgody, zweryfikujemy nazwę, adres i inne dane osobowe dostarczone przez Ciebie podczas procesu składania zamówienia na odpowiednich bazach danych osób trzecich. Akceptując te warunki, wyrażasz zgodę na dokonywanie takich kontroli. Podczas przeprowadzania tych kontroli dane osobowe dostarczone przez użytkownika mogą zostać ujawnione firmie PAYLINE która może prowadzić rejestr tych informacji. Możesz mieć pewność, że jest to zrobione tylko w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Wszystkie informacje dostarczone przez Ciebie będą traktowane bezpiecznie i ściśle zgodnie z Ustawą o ochronie danych.
2. Wszystkie poufne informacje są przesyłane z komputera do bezpiecznych serwerów przy użyciu szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL), aby zapobiec przechwyceniu danych podczas transmisji. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane w tych bezpiecznych systemach na zaszyfrowanych bazach danych, a numery kart kredytowych są wymazywane z komputerowej bazy danych po dokonaniu płatności i wysłaniu kart.
3. Oprócz procedur weryfikacji NetCard Ltd wykorzystuje kod Verified by Visa / MasterCard Secure, który pozwala klientom chronić karty kredytowe używane online poprzez przypisanie tajnego hasła. Jeśli zdecydowałeś się dokonać transakcji poprzez kartę płatniczą , będziesz musiał podać hasło podczas realizacji zamówienia. NetCard Ltd nie zna ani nie ma dostępu do Twojego hasła. Aby zachować tajemnicę, twoje hasło jest przekazywane bezpośrednio do wystawcy karty, za pośrednictwem bezpiecznego łącza, i nie jest widoczne ani przechowywane przez nasz system.
4. Aby Twoja karta VISA/MasterCard została zaakceptowana, Twoje dane adresowe muszą być zgodne z danymi na które jest zarejestrowana karta płatnicza. Akceptujemy tylko i wyłącznie karty zabezpieczone 3-D Secure! Wymagamy tego zabezpieczenia ze względów bezpieczeństwa oraz uniemożliwiając przeprowadzenie nieautoryzowanej transakcji.

ZWROT/ANULOWANIE:

1. Wszystkie zakupy dokonane na stronie internetowej lub w aplikacjach mobilnych są ostateczne i nie przysługuje prawo do rezygnacji, odstąpienia od umowy, zwrotów ani dozwolonych wymian (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. art.16 ust. m ), sprzedawca kart GifftiCard i/lub kart podarunkowych współpracują, możemy według naszego wyłącznego uznania, w szczególnych przydakach zwrócić Ci kwotę zakupu GifftCard lub zamienić na alternatywną kartę GifftiCard . NetCard Ltd nie ponosi odpowiedzialności za zwrot i anulowanie produktów zakupionych / wykupionych od Sprzedawców detalicznych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z zamówieniem, skontaktuj się z nami: kontakt@giffti.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie zmianie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
2. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem będą chronione prawami Kodeksu Cywilnego, ustawami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawami o ochronie danych osobowych i ustawami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi wiążącymi przepisami.
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy drogą elektroniczną i obowiązuje do odwołania lub zmian.
Ostatnia aktualizacja 07/03/2019