Giffti.com – Serwis dający możliwość znajdowania firm posiadających w sprzedaży karty podarunkowe z całej Polski wg branży, nazwy czy lokalizacji w celu chęci skorzystania usług w nim zamieszczonych, oraz zakupu kart podarunkowych poprzez system giffti.com w postaci e-giftcard. Prowadzony jest przez firmę NetCard Ltd zarejestrowaną pod numerem 09455841 z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 25CobbWay, ME159XF, Maidstone.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu giffti.com
ZASADY OGÓLNE
Regulamin ten przedstawia zasady korzystania z serwisu giffti.com przez Użytkowników.
Netcard zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich elementów zamieszczonych na portalu internetowym giffti.com
Wszelkie materiały przekazywane przez portal giffti.com w celach handlowych i nie tylko, są jej własnością i podlegają ochronie prawnej.
Giffti.com zastrzega sobie prawo do zamieszczania adresów www i odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do stron internetowych partnerów handlowych. Jednak gdy zaistnieje taka sytuacja portal giffti.com zastrzega sobie również prawo do usunięcia bądź edycji takowego adresu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
Giffti nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach firm z którymi portal współpracuje. Wszelakie zaistniałe nieporozumienia i spory będą rozwiązywane między stronami bez udziału giffti.com . Użytkownik ma prawo do przesyłania za pomocą formularza kontaktowego wszelkiego rodzaju zapytań, informacji o brakach w serwisie lub błędnych danych opublikowanych w portalu. W ciągu 24h roboczych od zgłoszenia, pracownik giffti.com skontaktuje się z osobą zgłaszającą.
OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Giffti.com nie bierze udziału w handlu, do którego dochodzi między Użytkownikami portalu a firmami. Wszelkie niejasności będą rozwiązywanie bez ingerencji giffti.com pomiędzy stronami sporu.
Giffti.com nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez firmy. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru przez firmę czy odmowy zrealizowania usług.
W odpowiedzialności giffti.com nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami na które giffti.com nie ma wpływu.
Giffti.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające konta e-mail czy numery telefonu firm. Zabronione są jakiekolwiek działania utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie portalu.
Zabrania się również działań na szkodę portalu giffti.com w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek firmy .W tym przypadku portal giffti.com zastrzega sobie prawo do wszczęcia działań w celu naprawienia szkody.
Zabrania się wykorzystywania całości lub jakiejkolwiek części bazy danych umieszczonej na portalu giffti.com
Za naruszenie postanowień przedstawionego Regulaminu uważa się działania zmierzające do jego obejścia. W czego efekcie mogą zostać wszczęte działania, w celu zadość uczynienia na rzecz giffti.com
USLUGI
Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
Informacje o firmach posiadających w sprzedaży karty podarunkowe / upominkowe.
Umożliwienie zamieszczania opinii na portalach społecznościowych prowadzonych przez portal giffti.com
Udostępnianie formularza umożliwiającego kontakt Użytkownika z portalem,
Udostępnienie systemu oferującego zakup e-kart podarunkowych. ( Regulamin zakupu e-kart )
Portal giffti.com na stronie internetowej Serwisu prezentuje informację o aktualnie sprzedawanych u podmiotów współpracujących – kart podarunkowych , e-kartach oraz umożliwia zakup e-karty wśród współpracująch partnerów.
Użytkownik ma możliwość otrzymywania od portalu informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin stanowi nieodzowną część umowy między Użytkownikiem portalu a giffti.com, którą stanowi korzystanie z portalu Użytkownika.
Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie zmianie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
Spory zaistniałe między giffti.com a Użytkownikami będą wyjaśniane polubownie, a jedynie w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami zainteresowanymi sprawa będzie rozstrzygana drogą sądową.
Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem będą chronione prawami Kodeksu Cywilnego, ustawami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawami o ochronie danych osobowych i ustawami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi wiążącymi przepisami.
Użytkownik korzystając z portalu giffti.com deklaruje się, że przyswoił sobie i akceptuje przedstawiony Regulamin.
ZAMIEŃ GIFFTI CARD